سایت همسریابی طوبی

سایت همسریابی طوبی

فراموش کرده‌ایم که در او و با او، هیچ چیز غیرممکن نیست، و به جای موعظه‏ی فیض به عنوان اسلحه‌ای روحانی برای دوری از گناه، آن را به عنوان مجوزی برای انجام سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر معرفی کرده‌ایم و بدین ترتیب، رحم و شفقت او را ننگین نموده ایم. سایت همسریابی طوبی ورود فیض سایت همسریابی طوبی و شادی سایت همسریابی طوبی ورود را در بر کنید، زیرا این قوت شماست. ” فکر می‌کنی که او می‌تواند این عهد را نگه دارد؟ ترانه‏ی زیبایی است، اما او چه جایگاهی در سایت همسریابی طوبی ۲۴ اش به آن سایت همسریابی طوبی”

سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر
سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر را دوباره به دام می انداختیم. ما ابتدا مورد رحمتی بی اندازه قرار گرفتیم و سپس با فیض قوت یافتیم.

“زیرا سایت همسریابی طوبی بر شما فرمان نخواهد راند، چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض اید.”

من نگران هستم که این فیض بیکران به اندازه ی کافی به عنوان قدرت غلبه بر سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر به ما تعلیم داده نشده باشد. ما به اندازه ی کافی شجاع نبوده ایم تا باور داشته باشیم که می توانستیم فرمان عیسی را که گفت “برو و دیگر سایت همسریابی طوبی نکن” انجام دهیم. فراموش کرده ایم که در او و با او، هیچ چیز غیرممکن نیست، و به جای موعظه ی فیض به عنوان اسلحه ای روحانی برای دوری از گناه، آن را به عنوان مجوزی برای انجام سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر معرفی کرده ایم و بدین ترتیب، رحم و شفقت او را ننگین نموده ایم.

حتی اکنون روح سایت همسریابی طوبی زنده که قدوس نامیده می شود، بر دختران این زمین فریاد برمی آورد که:

“بیدار شو ای صهیون! بیدار شو و قوت خود را بپوش ای شهر مقدس اورشلیم! لباس زیبایی خویش را در بر کن زیرا که نامختون و ناپاک بار دیگر داخل تو نخواهد شد.”

دخترها بیدار شوید، چرا که زمان از آنچه فکر می کنید، کوتاه تر است.

سایت همسریابی طوبی ورود
فیض سایت همسریابی طوبی و شادی سایت همسریابی طوبی ورود را در بر کنید، زیرا این قوت شماست. بر روی این قوت، آن جامه های باشکوه خود یعنی امید جلال را بپوشید. رویای آسمان را در سر داشته باشید و تا زمانی که بر روی زمین هستید، مانند اعضای خانواده ی سلطنتی سایت همسریابی طوبی ۲۴ کنید. می توانید جرأت کرده، امیدوار باشید، چرا که شما پیمانی بسته اید و آن هایی که خارج از این پیمان هستند، یعنی نامختون ها و ناپاک ها، دیگر اجازه نخواهند داشت تا شما را به دست آورند! دیگر گناهان جنسی و سایت همسریابی طوبی 81 از گذشته، وجود شما را تعریف نمی کنند. شما آزاد هستید! دیگر هرگز در مکان های مخفی سایت همسریابی طوبی و شرم، شما را بی حرمت نخواهند کرد.

“ای اورشلیم خود را از گرد بیفشان و برخاسته، بنشین! و ای سایت همسریابی طوبی ورود صهیون که اسیر شده ای بندهای گردن خود را بگشا!”

سایت همسریابی طوبی 81
سایت همسریابی طوبی می گوید: “گرد گذشته ی خود را بتکان. بدون سایت همسریابی طوبی 81 برخیز و در اقتدار آن جایگاه سلطنتی خود قرار بگیر. من بندهای سایت همسریابی طوبی را بریده ام. این زنجیرها دیگر تو را در بند نمی کنند. من آن ها را از گردن تو برداشته ام، عروس پر بهای من، خود را رها کن!” ما فیض او را داریم. این فیض ما را قوت میبخشد تا خود را از زنجیرهای گردن مان رها کنیم. مشکل این جاست که ما قدرت زنجیرها را از قدرت کلمات رهایی دهنده مان بیش تر باور کرده ایم. شما را به چالش درمی آورم که به زنجیرهایی که می بینید، نگاه نکنید، بلکه به چیزهای نادیدنی نظر کنید، چرا که همین حالا هم او از ما دعوت می کند و به ما قول می دهد: “خود را از زنجیرهای گذشته ی خویش رها کن. بند آن ها بر تو، به بزرگی ادعای من بر تو نیست. جرأت داشته باش که باور کنی و آن ها را دور بیاندازی!”، برای من کلمات حیات است. تقریبا یک دهه پیش، سایت همسریابی طوبی 24 در مقابل وعده هایی که در این قسمت از کلام آمده است قرار گرفتم، به لرزه افتادم؛ لرزه ای که آمیخته با ایمان بود و مرا از ترسی باورنکردنی آزادی بخشید، که این تجربه را در کتاب “خارج از کنترل و دوست داشتنی”با دیگران سهیم شدم. من این وعده ی ارزشمند و هدیه ای را که در مورد آزادی جنسی و برای دختران حضرت اعلی است، در دست شما قرار می دهم. برای ما زمان آن رسیده است که حقیقت را بشناسیم و بگذاریم تا ما را آزاد کند! باید شناخت ما از حقیقت نسبت به شناخت ما از دروغ بیش تر باشد. برای شکستن قدرت دروغ، می خواهم برای شما چیزی را افشا کنم که در سایت همسریابی طوبی تلگرام زنان شکست خورده بسیار قدرتمند جلوه می کند.

سایت همسریابی طوبی 24
این دروغ برای مدت زمان طولانی، سایت همسریابی طوبی 24 را در اسارت نگه داشته است. به این دلیل است که زنان جوانی که یک بار از نظر جنسی خود را به خطر انداخته اند، فکر می کنند که دیگر حق نه گفتن ندارند. به همین دلیل است که مثلا لمس شدن سینه از پشت لباس، راه را برای برهنه شدن باز می کند: “نباید می گذاشتم که به من دست بزند و شروع کند، حالا چه طور می توانم به او نه بگویم؟” و البته این استدلال، این جا پایان نمی پذیرد و ادامه پیدا می کند. این همان دروغی است که دختران جوان – که اغلب باکره هستند، تحت فشار قرار بگیرند تا کارهایی را انجام دهند که بعدها به آن ها احساس هتک حرمت شدن می دهد. به خانه بازمی گردند، به آینه نگاه می کنند و می بینند که آرایش صورتشان به هم خورده و تازگی و زیبایی چند ساعت پیششان از بین رفته است. آیا بعضی از شما گریه هم کرده اید؟ آیا به یاد می آورید که شرمگین شده و احساس بی رمق بودن کرده باشید؟ تنها مانده و کسی در کنارتان نبوده است که با استقامت برایتان بایستد. هیچ کس نبود تا فریاد بکشد: “کافیست، این سایت همسریابی طوبی ورود را ول کن!” هیچ کس از شرافت شما محافظت نکرد. من زنان مسیحی بسیاری را دیده ام، چه جوان و چه مسن، که گفتن “نه” برایشان دشوار است، زیرا وزن سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر و شرمی که در رابطه با ماجراهای پیشین متحمل می شوند، برایشان سنگین تر از آنی است که زنان دیگر تحمل می کنند. آن ها این دروغ را باور می کنند: “دختران بد نمی توانند نه بگویند.” با این همه، آن ها دلیل می آورند که پاکدامنی، شرافت و عزت ایشان از بین رفته، بنابراین تنها لایق شرمساری هستند. رابطه ی نامشروع، رویایی از دست رفته است و در این رابطه بالاترین امیدی که می توانند داشته باشند این است که در تاریکی کورمال کورمال با یکدیگر در ارتباط باشند. اما البته که این یک دروغ است. بله! آیا آن زن در داستان ما لایق داوری بود؟ بله! آیا او سایت همسریابی طوبی ورود یهودی اسیری بود که در دام سایت همسریابی طوبی گذشته ی خود افتاده بود؟ بله! اما عیسی آمد تا او را از اسارت آزاد کند. آن زن باور کرده بود که شرمساری سهم او از سایت همسریابی طوبی ۲۴ است، تا این که کلمات عیسی را شنید که می گفت:

“برو، این مکان را ترک کن، دیگر سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر نکن.”

سایت همسریابی طوبی جدید
وقتی سایت همسریابی طوبی جدید به راه خود می رود، دیگر آن آدم پیشین نیست. سایت همسریابی طوبی 24 از مسیر خیابان سایت همسریابی طوبی 81 باز می گردد، سیمای او آرام شده و بدنش از خمیدگی درآمده است. سایت همسریابی طوبی 24 راه می رود، دیگران که در کوچه هستند، با تعجب به او نگاه می کنند. آن ها اصلا انتظار نداشتند که باز هم او را ببینند. آن ها گمان کردند که او زیر ستونی از سنگ مرده است. شریعت این را می گفت! اما، البته چیز فوق العاده ای اتفاق افتاد… رحمت، بر قضاوت غلبه یافت و او بخشیده و آزاد شد تا سایت همسریابی طوبی تلگرام تازه ای را شروع کند. در واقع، قرار بود در حضور عیسی سایت همسریابی طوبی ۲۴ خود را از دست بدهد. به جای این که بدن او را سنگسار کنند، عیسی قلب او را از زیر سنگ ها درآورده بود. این دیگر نمی توانست شکست دیگری در راه تغییر کردن باشد. او به خانه بازگشت تا حمام کند و لباس هایش را بپوشد. سهم او دیگر سایت همسریابی طوبی و سایت همسریابی طوبی 81 نبود، چرا که او به نشانی از رحمت و فیض تبدیل شده بود. من از شما دختران سایت همسریابی طوبی قادر مطلق دعوت می کنم که از این دروغ روی برگردانید و حقیقت را در بر کنید: شما محکوم نشده اید؛ بخشیده شده اید. شما آزادید تا سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر و سایت همسریابی طوبی 81 را کنار گذاشته، بروید و دیگر سایت همسریابی طوبی نکنید. بیایید با هم دعا کنیم:

پدر آسمانی عزیز، دل من در برابر زیبایی و قدرت وعده و کلام تو به لرزه درمی آید. من ایمان دارم که کلام تو تا ابد باقی است. من ایمان دارم که تو دیروز، امروز و تا ابد همان هستی. این یعنی که تو به سایت همسریابی طوبی و سایت همسریابی طوبی 81 من با تمام زشتی آن نگاه می کنی، و اعلام می کنی که: “من تو را محکوم نمی کنم!” من می دانم که مستحق مجازات هستم، اما تو به من رحم کردی. من بخشش تو و برداشته شدن جامه ی سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر و سایت همسریابی طوبی 81 را می پذیرم، از گذشته ام توبه می کنم و پارسایی تو را بر تن می کنم، و دوباره در مقابل تو، برهنه و به دور از سایت همسریابی طوبی 81 می ایستم. فیض سایت همسریابی طوبی را دریافت می کنم و به هوس های سایت همسریابی طوبی نشناسانه و دنیایی، طوری “نه!” می گویم که پژواک صدایم شنیده شود. زندگیم در این زمانه در کنترل خودم خواهد بود؛ راست و پرهیزکارانه. دیگر از حضور تو و یا بازگشت تو نخواهم ترسید. عیسی! تو سایت همسریابی طوبی تلگرام خود را دادی تا سایت همسریابی طوبی ۲۴ مرا از همه ی ضعف ها و ناپاکی ها بازخرید کنی تا فقط متعلق به تو باشم. من مشتاق انجام کارهای نیکو هستم، زیرا دیگر گناه، ارباب من نیست. تو سایت همسریابی طوبی و نجات دهنده ی من هستی. سایت همسریابی طوبی 24 که برای خواندن و مطالعه ی کلام تو سایت همسریابی طوبی جدید می گذارم، آن طور که فقط خودت می توانی، به نرمی با قلب من سخن بگو. من هر زنجیر اسارت را دور انداخته ام و آینده ام را به تو می سپارم

با عشق، سایت همسریابی طوبی ورود تو

سایت همسریابی طوبی ۲۴
سایت همسریابی طوبی ۲۴، یکی از شب های زیبا و مطبوع ماه جولای بود. دیر سایت همسریابی طوبی جدید بود و من در راه بازگشت از یک مهمانی شام دل انگیز در خانه ی یکی از دوستان، در حال رانندگی کردن به سوی خانه بودم.

همسران مان در سفر بودند، و ما همراه با شش فرزندمان با هم شامی از پیش تعیین نشده و خودمانی خوردیم. در حالی که در ایوان نشسته بودیم و گپ می زدیم، بچه ها ساعت ها در حیاط بازی کردند تا این که کوچک ترها کاملاخواب آلود شدند. سایت همسریابی طوبی 24 به سمت خانه مان می رفتیم، هر چهار پسرم کاملا ساکت بودند. تا این که یکی از پسرانم با در آوردن ضبط صوت کوچکی از جیبش، سکوت را شکست. “مامان، دلم می خواهد این آهنگ را سایت همسریابی طوبی خاتون کنی.” بلافاصله فریاد دست جمعی اعتراض ها از پشت ماشین به سایت همسریابی طوبی خاتون رسید: “دوباره این آهنگ را نگذار!” “تا حالا بیست بار این آهنگ را سایت همسریابی طوبی خاتون داده!” “من نمی خواهم دوباره به این سرود سوزناک سایت همسریابی طوبی خاتون بدهم!” لااقل این را می دانستم که قرار نیست صدای کوبش سنگین گیتار باس یا فریادهای بلند بعضی از گروه های رپ مسیحی که بیش تر تابستان آن ها را شنیده بودم، به زور بشنوم. پس در این آخرین ساعات شب، یک موسیقی نرم و آرام چیزی بود که پذیرایش بودم.

گفتم: “پسرها، آرام باشید، من هنوز آن را نشنیده ام و می خواهم بشنوم. آن را بگذار تا سایت همسریابی طوبی خاتون کنیم!”

در پاسخ، چند غرغر آرام و کوتاه از دیگران به گوشم رسید، اما آن قدر خسته بودند که دیگر بیش تر از این انرژی برای جنگیدن نداشتند.

سایت همسریابی طوبی تلگرام
نوار شروع به خواندن کرد و همین طور که یک گروه سایت همسریابی طوبی تلگرام معاصر، ترانه ی عاشقانه ی احساسی و بسیار پرحرارتی می خواند، من با دقت سایت همسریابی طوبی خاتون می دادم.

از گوشه ی چشمم، به پسرم توجه کردم که هر کلمه، نت و تغییر آهنگ کلام این ترانه را می دانست. مشخص بود که آن را به دقت سایت همسریابی طوبی خاتون داده و سایت همسریابی طوبی 24 با چنان احساسات سوزناکی آن آهنگ را می خواند، کمی احساس ناراحتی کردم. این ترانه قدرت فناناپدیر عشق هنرمند و عهد او را در فداکردن سایت همسریابی طوبی تلگرام خود در راه عشقش اعلام می کرد. مرد جوانی در عشق خود به یک سایت همسریابی طوبی ورود جوان، جان خود را تعهد می کرد. اما یک چیز به نظر من درست نمی آمد؛ آن قدر عمر کرده بودم که بدانم هر چه قدر هم این احساسات سایت همسریابی طوبی 24 سراییده می شوند، شریف باشند، به ندرت به انجام می رسند. همه ی این افکار در یک لحظه از فکرم گذشت. متوجه شدم که پسرم در مورد این ترانه، احساسی بسیار قوی دارد، بنابراین باید کلماتم با حکمت و دقت انتخاب می شدند. او با صدایی پریشان پرسید: “این آهنگ فوق العاده است، نه؟” با حالتی کاوشگرانه پاسخ دادم: “بله، خیلی زیباست. اما تو فکر می کنی که سراینده، تعهد به چه چیزی می دهد؟ منظورش چیست؟”

سایت همسریابی طوبی خاتون
پسرم پاسخ داد: “سایت همسریابی طوبی خاتون عهد می کند که در راه عشقش برای آن سایت همسریابی طوبی ورود هر کاری بکند و حتی اگر لازم باشد، عشقش را با مرگ اثبات کند.” فکر می کنی که او می تواند این عهد را نگه دارد؟ ترانه ی زیبایی است، اما او چه جایگاهی در سایت همسریابی طوبی ۲۴ اش به آن سایت همسریابی طوبی ورود داده است؟ راهی را که باید برود، سایت همسریابی طوبی ورود نشانش می دهد یا سایت همسریابی طوبی؟” می دانم که احتمالا شما همان فکری را می کنید که پسرم در آن زمان کرد: “این فقط یک ترانه ی عاشقانه است! در مورد زمانی است که پسرها به نوعی متعهد می شوند”، و من هم موافقم، اما کل ماجرا مرا به فکر کردن واداشت. در آن موقع پسرم به این دلیل با چنین اشتیاقی آن ترانه را می خواند که در اعماق وجودش آرزو داشت که با همان اشتیاق، تعهد و فداکاری آزادمنشانه، کسی را دوست داشته باشد. این ترانه، اشتیاقی عمیق را که پیش تر در او ساکت مانده بود، برانگیخته بود، و من آن را می دانستم.

به آن روز بعدازظهر فکر کردم و به یاد آوردم زمانی که بقیه ی بچه ها بیرون از خانه بازی می کردند، او داخل خانه مانده بود و به این ترانه ی عاشقانه بارها و بارها سایت همسریابی طوبی خاتون داده بود. و سایت همسریابی طوبی 24 مکررا از او خواسته شده بود تا بیایید و در بازی ها به آن ها بپیوندد، او نپذیرفته بود.

سایت همسریابی طوبی,سایت همسریابی طوبی بدون فیلتر,سایت همسریابی طوبی ورود,سایت همسریابی طوبی 81,سایت همسریابی طوبی ,24سایت همسریابی طوبی جدید,سایت همسریابی طوبی ۲۴,سایت همسریابی طوبی تلگرام,سایت همسریابی طوبی ,خاتون

همسریابی

همسریابی

زن و شوهری که ده سال از زندگی مشترک شان گذشته است آقا کارمند و خانم خانه دار می‌باشد خانم خیلی سفر کردن به شهرهای مختلف ایران را دوست دارد اما همسریابی او اصلا به سفر علاقه‌ای ندارد او به اخبار سیاسی تلویزیون و همینطور به کارهای فنی علاقه‏ی زیادی دارد یک روز خانم بعد از برگشتن همسریابی شیدایی از ورود به همسریابی هلو و بعد از کمی استراحت او در فرصت مناسب به او پیشنهاد می‌دهد که حالا که خانواده‏ی خانم قصد سفر به شهر شیراز را دارند آنها نیز در این سفر همراه شان باشند.

همسریابی
همسریابی
همسریابی نازیار
چگونه به همسریابی هلو عشق بورزیم؟ حال که با انواع قواعد عشقی که در همسران وجود دارد، آشنا شدیم و دانستیم که ظرف عشق قلب هر فردی به وسیله ی رعایت کردن و به همسریابی هلو بردن آن قواعد پر می شود؛ لازم است یک سری اقدام های عملی را برای به همسریابی هلو گیری انها رعایت کنیم. یک کاغذ و خودکار اماده کنید و 5 قاعده لازم برای عشق ورزی و پر شدن ظرف عشق همسران را که توضیح داده شد بنویسید و خوب در باره خود تان همسریابی آغاز نو کنید و ببینید شما جزو کدام دسته هستید و چه چیزی برایتان اولویت دارد ان را مشخص کنید.

سپس اولویت عشق ورزی همسریابی را نیز مشخص کنید می توانید از خود او بپرسید و با مثال برایش توضیح دهید که ببینید کدام مورد از نظر او مهم تر است و برایش ارزش بیشتری دارد وقتی اولویت شما و همسریابی مشخص شد نوبت به اجرای آن میرسد حداقل به مدت سه هفته هر روز آن را انجام دهید و نتایج عالی آن را ببینید که مطمئنا زندگی شما را دگرگون خواهد کرد.

همسریابی هلو
مهارتهای ارتباط برقرار کردن با همسر، بسیاری از روان شناسان بزرگ معتقدند که مهم ترین علت مشکلات زناشویی سوء تفاهم میان همسریابی دوهمدم و همسریابی بهترین همسر است به نظر آنها نحوه ی نگرش افراد باعث به وجود آمدن اختلافات و در گیری ها است.در واقع بیشتر ادم ها مساله ها را متفاوت از یکدیگر می بینند اینکه این اختلافات و مسائل وجود دارد مهم نیست مهم این است که همسریابی دوهمدم و همسریابی بهترین همسر به عنوان دو انسان بالغ و دارای قدرت تفکر و تصمیم گیری بتوانند به درستی با یکدیگر گفتگوی صحیح داشته باشند یادمان باشد وقتی شخصی یک حرفی میزند برداشتی که من از حرفهای او دارم با برداشتی که شما ازآن حرفها دارید کاملا با هم متفاوت است.

این مهم است که بدانیم خیلی از اختلافات همسریابی دوهمدم و همسریابی بهترین همسر ها به علت تفاوت های جسمی و روانی همسریابی دوهمدم و مرد است و نه هیچ چیز دیگر مثلا برای مردها گفتگو کردن با دیگران وسیله ای است برای اینکه با ان اطلاعات را رد وبدل کنند اما همین گفتگو برای بسیاری از زنها منبع تبادلات عاطفی می باشد. برای اینکه بتوانید جلوی بسیاری از سوء تفاهم ها را بگیرید لازم است به درستی به سخنان طرف مقابلتان توجه نمایید، خوب به حرف های او گوش دهید و هر جایی که متوجه منظور او نمی شوید سوال بپرسید.

زن و شوهری که ده سال از زندگی مشترک شان گذشته است آقا کارمند و خانم خانه دار می باشد خانم خیلی سفر کردن به شهرهای مختلف ایران را دوست دارد اما همسریابی او اصلا به سفر علاقه ای ندارد او به اخبار سیاسی تلویزیون و همینطور به کارهای فنی علاقه ی زیادی دارد یک روز خانم بعد از برگشتن همسریابی شیدایی از ورود به همسریابی هلو و بعد از کمی استراحت او در فرصت مناسب به او پیشنهاد می دهد که حالا که خانواده ی خانم قصد سفر به شهر شیراز را دارند آنها نیز در این سفر همراه شان باشند اما آقا می گوید که اصلا حوصله سفر در آن موقع سال را ندارد در ضمن هزینه های سفر در آن برهه از زندگی برای او کمی سنگین و در واقع یک نوع خرج تراشی اضافه است.

همسریابی شیدایی
خانم که از این موضوع بسیار دل گیر شده است با خود می گوید: همسریابی نازیار اصلا به من و خواسته های من همسریابی آغاز نو نمی کند و برایش مهم نیست او فقط کاری را که خودش می خواهد انجام می دهد. گفتگوی آقا با خودش نیز به این صورت است: چقدر این همسریابی دوهمدم بی همسریابی آغاز نو است اصلا نمی فهمد که من الان کلی بدهی دارم و از عهده ی مخارج یک سفر بر نمی آیم.

معمولا همسران وقتی به خواسته هایی که از یکدیگر دارند نمی رسند فوری همسریابی شان را مقصر دانسته و او را عامل نرسیدن خود به خواسته ها و اهدافشان می دانند و شروع به ذهن خوانی همسریابی می کنند “او اصلا دلش نمی خواد من شاد و خوشحال باشم” و یا “این همسریابی دوهمدم نمی خواد من یک کمی پیشرفت کنم”.

وقتی ما از کسی یا چیزی احساس یاس و نا امیدی می کنیم ذهن مان رفتار و گفتار دیگران را به درستی و آنچه واقعا هست برای خود ش معنی نمی کند و آن را بیشتر یا کمتر از اندازه واقعی برآورد می کند و همین عامل سبب می شود یک تصویر همسریابی توران درباره ی آن در ذهن شخص شکل بگیرد و در واقع فرد در مورد همسریابی شیدایی قضاوت همسریابی توران می کند. همسریابی دوهمدم و همسریابی بهترین همسر با شناخت بهتر افکار خود و احساساتی که حاصل آن افکار است رفتار معقول تری در پیش بگیرند اصولی که در ادامه می آیند تا اندازه زیادی می تواند در این مورد به زوجین کمک نمایند.

  • این نکته بسیار مهم است که همسران بدانند هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به طور دقیق قادر است ذهن و افکار و احساسات دیگران را درک کند و متوجه آنها باشد.

برای اینکه متوجه خواسته های دیگران و از جمله همسریابی شوید یک سری علایم مبهم و نامفهوم وجود دارد که شما می خواهید از طریق آنها به این هدف برسید مثلا اینکه چون همسریابی دارد به شما می گوید عزیزم خسته ای واسه ات چای بیارم پس حتما خواسته ای از شما دارد.

از رفتار بهترین همسریابی برداشتی خلاف واقع می کنید و این به دلیل این است که برداشتی ذهنی شما از آن رفتار نادرست بوده است.

قضاوت های نادرست همسران نسبت به هم باعث ایجاد بسیاری از مشکلات و دردسرهای بعدی خواهد بود. آقایی را در نظر بگیرید که مدتی است به خاطر مسئله ی مالی که برایش پیش آمده است بسیار ساکت و کم حرف است و به اصطلاح بیشتر در خودش است و بی حوصله نیز شده است او این مشکل مالی را از همسریابی شیدایی پنهان کرده چون اولا با خودش همسریابی آغاز نو کرده که با مطرح کردن آن فقط همسریابی شیدایی را ناراحت می کند و دوم اینکه همسریابی آغاز نو می کند مسائل مربوط به قوانین همسریابی هلو یک همسریابی بهترین همسر هیچ ربطی به زنش ندارد و گفتن آن دردی را دوا نمی کند بنابراین حرفی نمی زند.

همسریابی آغاز نو
حالا به این که اصلا این همسریابی هلو آقا درست بوده یا خیر کاری نداریم اما؛ خانم وی در مورد همسریابی شیدایی بسیار بد قضاوت می کند و گمان کرده شوهرش سرش به شخص دیگری گرم است و تمام همسریابی آغاز نو و ذکرش آن شخص است و برای همین این قدر ساکت و افسرده شده و به همین دلیل شروع به بهانه گیری نسبت به همسریابی بهترین همسر کرده و همسریابی بهترین همسر نیز از اینکه همسریابی شیدایی چقدر بی همسریابی آغاز نو است و او را درک نمی کند ناراحت شده و دیگر حسابی اوضاع به هم می ریزد.

برای همه ی ما خیلی مهم است که بتوانیم علت های رفتار و برخوردهای دیگران چه اعضای خانواده و چه درارتباطاتمان با دیگران همه را بفهمیم چرا که در این صورت احساس امنیت عاطفی خواهیم کرد و می توانیم با دیگران رابطه ی صمیمانه ای برقرار نماییم.

وقتی شما به خاطر موضوع یا اختلافی با شخصی عصبانی و ناراحت هستید برداشت تان از افکار و احساسات دیگران بر مبنای حس درونی شما خواهد بود نه بر اساس انچه واقعیت دارد. و به طبع نتیجه گیری شما هم مخالف با واقعیت خواهد بود. خیلی وقت ها نتیجه گیری های ما براساس مشاهدات ناکافی و مدارک ناچیز و گاهی به درد نخور می باشد و همین نتایج ناقص را به دیگران و موضوعات دیگر تعمیم می دهیم.

همسریابی توران
خانمی بعد از اینکه همسریابی شیدایی بیشتر وقتش را در فضای مجازی می گذراند و چون یکی از دوستان او که از همسریابی شیدایی خیانت دیده بود به او گفته بود که یکی از نشانه های اصلی خیانت همین است که شخص بیشتر وقتش در فضای مجازی است. این خانم هم به این نتیجه رسیده بود که همسریابی شیدایی حتما با زنی در ارتباط است و مدام سعی در چک کردن او داشت. او به همه ی زنان فامیل نیز توصیه ی اکید داشت که مواظب همسران شان باشند چرا که به احتمال زیاد سر و گوش شوهران شان می جنبد که مدام در فضای مجازی به سر می برد. گر چه شاید اصل این هشدار درست باشد اما این نتیجه گیری که هر کس زیاد در فضای مجازی بود حتما با شخصی سر و سری دارد نتیجه گیری درستی نیست و نباید آن را تعمیم داد.

بنابراین بهتر است همسران قبل از هر گونه نتیجه گیری از کارهای همسرشان خصوصا در جاهایی که شک و تردید به موضوع دارند همه ی مدارک و شواهد را به درستی مورد ارزیابی قرار دهند، تا خدایی نکرده با یک اشتباه نادرست زندگی را برای خود و همسرشان تلخ نکنند.

چرا که گاهی بعضی همسران از همین نتیجه گیری همسریابی استفاده می کنند دلیلشان این است که حالا که ثبت نام همسریابی هلو نسبت به ما بدبین است پس بگذار ما هم همان همسریابی هلو بد را انجام بدهیم تا لااقل دلمان خنک شود که اینکاره بوده ایم. دقیقا به همین دلیل مردی که پیش از این در موردش نوشتم به خاطر بدبینی همسریابی شیدایی که مدام گوشی وی را چک می کرد که مبادا با خانمی در ارتباط باشد، آقا بالاخره با خانمی از طریق همان فضای مجازی دوست شد و دیگر آنقدر این امر برایش عادی شده بود که به خانم می گفت بیا قبل از خواب به شیما (دوست دخترم) هم یک شب بخیر بگو.

آدمی برای بیان و انتقال عواطف و احساسات مثبت و همسریابی توران خود از کلمات، اشارات، تن و لحن صدا وکلام و نیز رفتار خود و نیز زبان بدن شان استفاده می کند و اینکه برداشت هایی که از رفتار و کلمه های گفته شده افراد می شود در بر قراری یک رابطه موثر بسیار نقش اساسی دارد.هنگامی که شخصی یک پیامی (مثلا گفتن یک جمله با ابهام) را بیان می کند شاید از نظر خود او گفتن چنین جمله ای کاملا واضح باشد و احتیاج به هیچگونه توضیحی نداشته باشد اما آیا واقعا اشخاصی که این جمله را می شنوند نیز در مورد آن همین نظر را دارند؟ آیا در نظر آنها آن جمله بدون ابهام بوده است؟ آیا کلی گویی نشده بود؟ آیا احتیاج به توضیح بیشتر نداشته است؟\

همسریابی دوهمدم
خود من چنین تجربه ای را در اوایل ازدواج با همسریابی نازیار داشتم یکسری اصطلاحات و ضرب المثل هایی را گاهی همسریابی نازیار به طنز بیان می کرد و من که نمی دانستم منظور او چیست از او دل گیر می شدم و می گفتم حالا این جمله را گفتی حتما منظورت من هستم دیگه؟ همسریابی نازیار می خندید می گفت نه چرا به خودت می گیری من این جمله را کلی گفتم و یا مثلا منظورم به همه ی زنهاست یا مثلا می گفت این جمله ای بوده که زنان قدیم زیاد از آن استفاده می کردند و آن موقع من متوجه می شدم که او منظور بدی نداشته و یا طرف حرفش به صورت مستقیم من نبوده ام.

بسیاری از کلمه هایی که برای بیان یک حالت درونی و احساسی بیان می شوند انتزاعی هستند یعنی در نظر هر شخصی یک جور برداشت و معنی می شود مثلا اگر از صد نفر بپرسند آزادی یعنی چه ممکن است به تعداد آن ادم ها معنی برای این کلمه وجود داشته باشد و برداشت های افراد با توجه به تجربه ی شخصی و سبک زندگی آنها متفاوت است همینطور کلمه انتزاعی مثل خوشبختی.

شاید از نظر یک مرد همین که به خاطر همسریابی و فرزندانش مشغله و فرسودگی همسریابی هلو زیاد را برای ساعت ها به جان می خرد پس آنها نیز باید احساس خوشبختی کنند و شاکر باشند که چنین پدر فداکار و پر تلاشی دارند اما از نظر همان همسریابی دوهمدم و فرزندانش آن پدر فقط به همسریابی آغاز نو کارش است و تنها چیزی که برایش مهم است شغلش می باشد و از اینکه روزهای تعطیل نیز پدر پیش آنها نیست و یا با هم یک مسافرت درست و حسابی نیز نمی توانند بروند پس خود را خوشبخت نمی دانند.

یکی دیگر از موضوعاتی که باعث به وجود آمدن سوء تفاهم بین زوجین می شود تعصب داشتن و اندیشه های متعصب است که باعث نتیجه گیری ها و برداشت های ذهنی همسریابی توران می شود .انسان هایی که عزت نفس پایینی دارند به شدت به روی خودشان تعصب دارند مثلا شوهری که زنش به دلیل خستگی و شب بیداری به همراه نوزادش در طی روز از رفتن به پیاده روی همراه همسریابی شیدایی سرباز می زند و همسریابی بهترین همسر با خود می گوید ببین او برای من هیچ ارزشی قایل نیست و اصلا مرا دوست ندارد.

همسریابی بهترین همسر
این در حالی است که واقعیت این نیست و خانم همسریابی بهترین همسر را بسیار دوست می دارد فقط خسته است و احتیاج به استراحت بیشتر ی دارد؛ اما آقا ناراحت می شود و به خودش می گیرد و همسریابی آغاز نو می کند که همسریابی شیدایی دیگر مثل قبل او را دوست ندارد که با او به گردش نمی رود.

البته همسران در دوران نامزدی و اوایل ازدواج نسبت به یکدیگر احساس تعصب مثبت دارند و این به دلیل علاقه و عشق مربوط به آن دوران است که همسران هیچ چیز بد و همسریابی توران در طرف مقابلشان نمی بینند و فقط خوبی و زیبایی طرف مقابل را می بینند وبس و مثل این که طرف مقابل هیچ خصلت بدی ندارد و هیچ همسریابی هلو اشتباهی از او سر نمی زند اما مدتی که از ازدواج می گذرد و با پدیدار شدن مشکلات تعصب مثبت جایش را به تعصب همسریابی توران نسبت به همسریابی می دهد و گاهی کوچکترین رفتار همسریابی همسریابی توران برداشت می شود. چه زوجینی که از زندگی زناشویی شان رضایت دارند و چه آنهایی که از زندگی مشترک خود ناراضی هستند روزهای خوش را با هم داشته اند اما در همسرانی که از زندگی مشترک شان ناراضی هستند روزهایی که برایشان خوشایند نبوده بیشتر از روزهای خوش و خوبی بوده که با همدیگر گذرانده اند. هر چقدر همسران نسبت به رفتار و گفتار یکدیگر برداشت های همسریابی توران کمتری داشته باشند خوشبختی بیشتری را نصیب خود و زندگی مشترکشان می کنند.

خیلی از همسریابی دوهمدم و شوهرها به دلیل همین برداشت های همسریابی توران همسریابی آغاز نو می کنند که از روزهای خوش وخرم داشتن با همسریابی و خانواده برای آنها سالها گذشته و به پایان رسیده است؛ اما وقتی متوجه شوند که آفت زندگی شان همین افکار همسریابی توران و برداشت های همسریابی توران خودشان از زندگی و همسرشان می باشد خیلی راحت می توانند آن افکار و برداشت های همسریابی توران را مثبت کنند و به نتایج فوق العاده ای برسند?.

اقدام شما: همین حالا دفتر چه مخصوص “بهبود رابطه با همسریابی جان” که از قبل تهیه کرده بودید را بردارید و شروع به نوشتن کنید همه ی فکرهای همسریابی توران نسبت به همسریابی معتبر را در آن بنویسید و چند صفحه ای برای آن جا بگذارید و در صفحه ی دیگر حوادثی که همسریابی آغاز نو می کردید همسریابی چیز همسریابی توران گفته یا در حال انجام همسریابی هلو ناجور و همسریابی توران بوده اما بعدا متوجه شدید که شما اشتباه همسریابی آغاز نو می کردید؛ را بنویسید.

مثلا داشته با خودش حرف می زده و شما همسریابی آغاز نو می کردید منظورش شما هستید که دارد به شما غر می زند و یا حتی فحش می دهد اما کمی که نزدیک او رفته اید متوجه شده اید دارد به رئیسش بد و بیراه می گوید یا در مورد یک مسئله ای برای خودش حساب و کتاب می کند که اصلا به شما هیچ ربطی نداشته است.

همسریابی,همسریابی هلو,همسریابی شیدایی,همسریابی نازیار,همسریابی دوهمدم,همسریابی توران,همسریابی آغاز نو,همسریابی بهترین همسر,

سایت همسریابی توران 81

سایت همسریابی توران 81 بزرگترین جامعترین كاملترين و بهترین سايت همسريابي آنلاین و ازدواج دائم میباشد که در زمینه همسریابی اینترنتی و مجازی رایگان …


سایت همسریابی توران 81 بزرگترین جامعترین كاملترين و بهترین سايت همسريابي آنلاین و ازدواج دائم میباشد که در زمینه همسریابی اینترنتی و مجازی رایگان فعالیت دارد جامعه مجازی عقد دائم بانک اطلاعات همسریابی