صیغه تلگرام

صیغه تلگرام

به طور مثال محبوبه حسین زاده در مطلب «سایت همسریابی موقت» درباره صیغه تلگرام در زاهدان بحث می‌کند و و مسئله دختران کم سنی را که مجبور به ازدواج با مردان مسن و متاهل می‌شوند را مطرح می‌کند دلارام علی هم در گزارشی تحت عنوان «صیغه تلگرام» علاوه بر تحقیر زن اول از زندگی مشقت بار زن دوم که مجبور به ازدواج با مرد متاهل شده پرده بر می‌دارد و تحقیر و ستمی را که در قانون تبعیض آمیز صیغه تلگرام بر زندگی همه زنان اعمال می‌شود را محکوم می‌کند.

صیغه تلگرام – صیغه
صیغه تلگرامی
صیغه تلگرامی
تاثیر قانون صیغه تلگرام بر زندگی دیگر افراد خانواده، گذشته از تاثیر قانون بر زندگی زنان، این قانون صیغه تلگرام بر زندگی دیگر افراد خانواده که مهم ترین آن ها کودکان هستند اثر مخربی دارد. اثری که هرگز قابل چشم پوشی نیست و منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی است که در آینده پیش روی کودکان است. وجود قوانین یک جانبه دیگر همچون حضانت فرزندان و همچنین فضای عرفی زن ستیز باعث شده گاهی زنان برای پیشگیری از این آسیب ها خود را قربانی چنین وضعی کنند. در مطلب «صیغه تلگرام کانال» در پاسخ به این که چرا به این راحتی رضایت داده که همسرش زن دوم بگیرد می خوانیم: «خیلی ساده به من نگاه کرد و گفت:” ترسیدم اگر مقاومت کنم بچه هام رو ازم بگیره و طلاقم بدهد. فکر یه لحظه که بچه هام بخوان زیر دست نامادری جوان و بی تجربه زندگی کنند دیوونه ام می کرد. صیغه تلگرامی مشهد اونا پدرشون رو از دست دادن. نمی خواستم مادرشون رو هم از دست بدهند… اگه بهم بگن بابا رفت تو دیگه چرا رفتی من چی داشتم بهشون بگم؟”» یا در مطلب «حتی اگر زنان در همه دعوا ها مقصر باشند قانون باید برابر باشد» «قصه زهرایی روایت می شود که زیر بار چند همسری پدرش له می شد، پدری که الکلی بودو هر وقت که با مادر زهرا مشکلی داشت زهرا را زیر بار لگدهایش می گرفت.» گاه نیز زنانی بوده اند که با بر دوش گرفتن تمام بار زندگی سعی در رهاندن کودکان خود از این فضای دردناک ناخواسته کرده اند. برای مثال در مطلب «ورود به صیغه تلگرام» زندگی زنی را می خوانیم که: «زن اول یک مرد سه زنه است. شوهرش هر از چند گاهی سری به آن ها می زند. بدون هیچ کمکی آن ها را ترک می کند. ازدواج موقت تلگرام هفت تا بچه دارد و به غیر از دو دختری که ازدواج کرده اند و آن ها هم زندگی زناشویی موفقی ندارند، بقیه فرزندان با او هستند. زن از خشونت های شوهرش می گوید و از درد هایی که خاطر او کشیده…» یا در مطلب «صفحه اصلی صیغه تلگرام» به خوبی تاثیر این امر بر زندگی کوکان نشان داده شده است. مادر زن در چگونگی وضع دخترش چنین می گوید: «تو رو خدا تو بگو مگه دختر من چه ایرادی داشت. کلی خواستگار داشت ولی اونقدر آمدند و رفتند تا مارا راضی کردند. پدرش که از غصه ی بخت بد دخترم سکته کرد و مرد و راحت شد ولی من چه کار می تونم بکنم. هرچه می گم طلاقت را بگیر این کار را نمی کنه چون شوهرش گفته بچه هارو بهت نمی دم. تازه طلاق بگیره چکار کنه. 40 سال بیشتر نداره ولی به نظر 50 ساله میاد. چون زود شوهر کرد دیپلم نداره که بره سر کار. می ترسم بلایی سرخودش بیاره. انگیزه زندگی رو از دست داده اگر غذا درست می کنه و یا جارویی به خونه می زنه فقط به خاطر بچه هاست . اون ها هم دارند مثل مادرشون میشن. وقتی که پا می ذارم توی خونه شون دلم می گیره. دیگه صدای بازی بچه ها رو نمی شنوم.» آنچه در پیش آمد تنها گوشه ای از واقعیات تلخ زندگی زنانی است که قربانی صیغه تلگرام هستند. بی شک در اثر این قانون، و قوانین دیگر یک جانبه، خشونت خانگی گسترده روحی و جسمی زیادی به زنان وارد می شود که گاه حتی حاضر به سخن گفتن از آن نیستند و آن را مختص به چهار دیواری خانه خود می دانند. خشونت هایی چون ضرب و شتم زنان، تهدید به جدا کردن آنان از فرزندان شان در صورت عدم تسلیم در برابر وضعیت جدید، و پیامد های روانشناختی ناشی از آن ظلم مضاعفی بر زنان وارد می کند و لزوم تغییر قانون را بیش از پیش آشکار می سازد.

صیغه تلگرام مشهد
رویکرد نویسندگان تغییر برای برابری به چند همسری، نگاهی به دفترچه های کمپین یک ملیون امضا نشان می دهد که بحث معتبرترین سایت صیغه تلگرام تغییر قوانین در رابطه با قانون نابرابر و تبعیض آمیز صیغه تلگرام (یا به روایتی امکان چند همسری برای مردان) از ابتدای فعالیت کمپین در دستور کار این مجموعه قرار داشته است. اما نگاهی به آنچه در این رابطه در سایت تغییر برای برابری آمده است نشان می دهد که هم زمان با مطرح شدن لایحه ای به نام “بهترین صیغه موقت تلگرام” از سوی دولت که به خاطر نگاه تبعیض آمیز مستتر در آن به «صیغه تلگرامی مشهد» نیز معروف شد، به دلیل آنکه بحث صیغه تلگرام این بار نیز نه در راستای تعدیل یا اصلاح بلکه با قوت بیشتری در جهت تضیع حقوق زنان وارد عرصه قانون گذاری گردید، انتشار اخبار، مقالات و گزارش هایی در رابطه با این نابرابری قانونی در سایت صیغه تلگرامی

صیغه تلگرام اصفهان
رویکردهای گوناگون به چندهمسری

۱- مقالاتی که عمدتا نظرشخصی نویسنده مطلب در رابطه با موضوع چند همسری در آنها بیان شده. آنچه این آدرس جدید صیغه تلگرام را از هم متمایز می سازد نوع نگاه نگارنده نسبت به مقوله چند همسری (صیغه تلگرام) است. برخی از این مقالات با رویکردی حقوقی نگاشته شده اند و یا به بررسی قوانینی که تا کنون در رابطه با صیغه تلگرام اصفهان این مسئله به تصویب رسیده است پرداخته اند. عمدتا هدف نگارنده های اینگونه مطالب بررسی وضعیت حقوقی زنان در دوره های مختلف تاریخی و نیز سیر تغییرات قانونی با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی دوره های مختلف است. صیغه یابی در بیشتر این مقالات سعی شده تا به نابرابری های قانونی و نیز عدم پشتیبانی قانونی از زنان در رابطه با مسئله چند همسری مردان پرداخته شود. لازم به توضیح است که در برخی از این مقالات نویسنده با بهره گیری از یک روایت واقعی از زندگی یک یا چند نفر مدخل ورود به بحث های حقوقی/قانونی را گشاده است. به طور مثال مریم مالک در مقاله «صیغه یابی در تلگرام»، پس از بیان روایت سرگذشتی واقعی از زندگی یک زن به بررسی تاریخی قوانین مرتبط با صیغه تلگرام سایت همسریابی از سال 1346 تاکنون می پردازد. سارا لقایی نیز در مطلبی با عنوان «طلاق، دردسرسازترین قانون نابرابر»، همزمان با روایت سرگذشت های متعدد اقدام به انعکاس نظر وکلا و مشاوران حقوقی در رابطه با مسئله صیغه تلگرام می نماید.

۲- برخی دیگر از مقالات با رویکرد ریشه یابی و یا بررسی تاثیرات تصویب چنین قوانینی به رشته تحریر در آمده اند. در عمده این مقالات نویسنده سعی نموده تا به ارتباط تصویب یا تاثیر این قوانین با دیگر پدیده های اجتماعی دست یابد. توضیح روشن تر آنکه در این مطالب سعی شده که آنچه باعث به وجود آمدن مسئله صیغه تلگرام می شود و یا آنچه که پس از آن اتفاق می افتد مورد بررسی قرار گیرد.

به طور مثال سیاوش خدایی در مقاله «سایت صیغه تلگرام»، به بررسی رابطه میان اقتصاد و وابستگی اقتصادی در خانواده و چند همسری پرداخته است، و در واقع به نوعی اقدام به ریشه یابی و نیز تشخیص یکی از دلایل استمرار این پدیده در طول دوره های مختلف زمانی نموده است. مانی روحی در مقاله «لایحه حمایت از خانواده برای رفع کدام کاستی است؟»، به شکل دیگری دست به بررسی تاثیرات مسئله صیغه تلگرام می زند. اومطلب خود را با پاسخ به توجیهات مختلف پیرامون تاثیرات این پدیده آغاز می کند و سپس عقیده خود را مبنی بر از بین رفتن عشق، احترام و کرامت انسانی در صورت رشد و تقویت مسئله صیغه تلگرام بیان می دارد. تاکید وی عمدتا در رابطه با تاثیرات روانی یا به نوعی فراموش شدن خصلت های انسانیست.

۳- شکل جدیدی از مقالاتی که اخیرا در سایت تغییر برای برابری با آن مواجه هستیم مقالاتی هستند که به بررسی چگونگی مطرح کردن این مسئله در سطح جامعه پرداخته اند. نگارندگان این مقالات شیوه هایی را که می توان با به کار گرفتن آنها بحث صیغه تلگرام قم صیغه تلگرام را عمومی تر کرد مطرح نموده اند. این دسته از مقالات می تواند راهنمای عملی برای افراد فعال در کمپین یا حامیان آن باشد چرا که مخاطب با مطالعه آن با ایده های جدیدی برای عمومی کردن اعتراض آشنا می گردند. به طور مثال آزاده فرامرزیها در مقاله «نمایش اعتراضی /نگاهی به اجرای دو تئاتر با موضوع چند همسری» و هدی امینیان در مطلب «چند همسران در برابر داوری عموم»، ضمن گزارش یک برنامه دست به معرفی راهکارهای جدیدی برای عمومی کردن صیغه تلگرام قم بحث صیغه تلگرام زده اند. نکته جالب توجه نویسندگان مقاله ها این بود که مشاهده نابرابری حقوقی و تبعیض علیه زنان در نمایشی از زندگی روزمره هزاران زن ایرانی و جستجو برای راه یابی صیغه تلگرام کانال برای آن تماشاچیان را از تماشگر صرف به کنشگری فعال تبدیل کرده و به تامل واداشته بود. مردان و زنان با همذات پنداری با مرد و زن بازیگری که واگوی بخشی از واقعیت زندگی زنان و مردان در صیغه یاب تلگرام بودند، لحظه ای در قالب نقش، اندیشه و منش خود را در برابر خودشان و عموم به داوری می گذاشتند.

جالب توجه است که عمده مقالات منتشر شده در سایت تغییر برای برابری در رابطه با مسئله صیغه تلگرام به نوعی در اعتراض یا نقد لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت بوده است، در ماده 23 این لایحه تصریح شده حق اجازه همسر اول در ازدواج مجدد مرد در صیغه تلگرام از زن سلب شده و صدور اجازه ازدواج مجدد مرد صرفا منوط به تمکن مالی مردو تعهد اجرای عدالت عنوان شده است.

۴- گروه دیگری از مطالب روایت تجربه های زنان از ازدواج مجدد است که عموما به صورت گزارش ارائه شده اند. گزارش ها روایتی از زندگی و سرگذشت زن یا زنانی از جامعه است که در طول زندگیشان با مسئله صیغه تلگرام رو به رو شده اند. این گزارش ها را گاه نویسنده مطلب تنها روایت می کند و یا گاهی نویسنده خود با مسئله صیغه تلگرام معتبر رو به رو بوده و به نوعی سر گذشت خویش را به تصویر می کشد. به طور مثال محبوبه حسین زاده در مطلب «سایت همسریابی موقت» درباره صیغه تلگرام در زاهدان بحث می کند و و مسئله دختران کم سنی را که مجبور به ازدواج با مردان مسن و متاهل می شوند را مطرح می کند دلارام علی هم در گزارشی تحت عنوان «صیغه تلگرام» علاوه بر تحقیر زن اول از زندگی مشقت بار زن دوم که مجبور به ازدواج با مرد متاهل شده پرده بر می دارد و تحقیر و ستمی را که در قانون تبعیض آمیز صیغه تلگرام بر زندگی همه زنان اعمال می شود رامحکوم می کند. این روایت ها عمدتا ساده و کوتاهند، کاستی های قانون تبعیض آمیز صیغه تلگرام را نشان می دهند و چون شواهدی واقعی از زندگی زنان می آورند، حس همدلی و همراهی خواننده را برمی انگیزد. گزارش همسریابی فوق بازخوانی کوتاهی بود از آنچه در عضویت در همسریابی موقت تغییر برای برابری در رابطه با مسئله صیغه تلگرام آمده است. همچنین بحث صیغه تلگرام در دیگر بخش های سایت به صورت خبر، گزارش ویژه و نیز مصاحبه بارها و بارها آمده است که بررسی تک تک آنها از حوصله این مطلب خارج است. درمجموع تعداد مطالبی که در مورد صیغه تلگرام نوشته شده اندک است. مطالب بیشتر از بعد حقوقی و از زاویه تحولات تاریخی و مشکلاتی که بر زندگی زنان دارد مورد تحلیل ازدواج موقت تلگرام قرار گرفته است اما از وجوه جامعه شناختی و بررسی علل رویداد این پدیده مورد بررسی قرار نگرفته و ضرورت تحلیل های دقیق تر در مورد این موضوع احساس می شود شاید مهم ترین نقطه قوت مطالب سایت روایت های ملموس و واقعی زندگی زنان است که برای خواننده جذاب است و او را نسبت به مساله حساس می کند.

صیغه تلگرام,صیغه تلگرامی,صیغه تلگرام مشهد,صیغه تلگرام اصفهان,صیغه تلگرام قم,صیغه تلگرام ,کانال صیغه ,تلگرامی مشهد,