شبکه همسریابی دوهمدل

سایت همسریابی دوهمدل

وب سایت دو همدل یک جامعه مجازی در زمینه ازدواج دائم شرعی و قانونی است که با توجه به فرهنگ اسلامی ازدواج، طراحی و پیاده سازی شده است.

این وب سایت به افراد مجرد کمک میکند تا چنانچه بدنبال ازدواج و تشکیل خانواده هستند، با ثبت نام و تشکیل پروفایل در سایت، با فردی که مطابق معیارهایشان است آشنا شوند. اهداف وب سایت دو همدل عبارت است از: ترویج فرهنگ ازدواج تسهیل انتخاب همسر جوانان علی الخصوص افرادی که در سنین بالاتر هستند و یا قبلا متارکه داشته اند نشر معارف مرتبط با ازدواج وب سایت دو همدل وابسته به هیچ نهاد و یا موسسه خاصی نبوده و به صورت مستقل اداره میشود