سایت همسریابی موقت

سایت همسریابی موقت

سایت همسریابی موقت صیغه مشهد سایت همسریابی موقت صیغه مشهد. سایت همسریابی موقت هلو که انگار افکارم را خوانده بود گفت: چیزی که دیشب دیدی خواب نبود و باید بگم اسم من گا‌ ای یا است. من هنوز نمی‌فهمم چی داری میگی ببینم این یه جور دوربین مخفیه نه؟ سایت همسریابی موقت هلو که ظاهرا داشت عصبانی می‌شد دست‌هایش را مشت کرد و گفت: ببینم مگه تو دیشب منو بیدار نکردی؟ با تعجب گفتم: کی؟ من؟ یعنی دیشب من.

سایت همسریابی موقت
سایت همسریابی موقت
سایت همسریابی موقت صیغه مشهد
سایت همسریابی موقت صیغه مشهد …. رویای دیشب من … سايت همسريابي موقت هلو که انگار افکارم را خوانده بود گفت:

چیزی که دیشب دیدی خواب نبود و باید بگم اسم من گا ای یا است. من همون سایت همسریابی موقت صیغه مشهد که دیشب دیدی. و من تو رو تا اینجا آوردم حالا اگه میشه لطفا یه چیزی برام گیر بیار تا بخورم. بدجوری گشنمه.

من که هنوز گیج بودم خیره خیره نگاهش می کردم که آهی کشید و گفت: چقدر گیجی … من یه اژدهام نژاد شما به نژاد من میگن تایتان اسم من توی زبان شما گایاست مادر زمین. من هنوز نمی فهمم چی داری میگی ببینم این یه جور دوربین مخفیه نه؟ سايت همسريابي موقت هلو که ظاهرا داشت عصبانی می شد دست هایش را مشت کرد و گفت: ببینم مگه تو دیشب منو بیدار نکردی؟ با تعجب گفتم: کی؟ من؟ یعنی دیشب من … تو از زمین در اومدی … اون اتفاقا … نه غیر ممکنه .. آخه … دختر که حالا کمی عصبانی به نظر می رسید رو به من گفت: ببینم یعنی تا حالا چیزی درباره ما نشنیدی؟ مگه من چند وقت خواب بودم؟ درحالی که هنوز نمی دانستم این یک شوخی است یا نه گفتم: ببین بهتره اول … یه دست لباس بپوشی … بعدم قبل از اینکه به پلیس تلفن کنم از اینجا بری.

به وضوح عصبانی شد و در همان موقع همه چیز در اطراف ما سایت همسریابی موقت به لرزیدن کرد. من با ترس و لرز به اطرافم نگاهی کردم و وقتی رویم را بر گرداندم آنجا دیگر یک سايت همسريابي موقت هلو نبود بلکه یک اژدها ایستاده بود. درست است که اندازه هایش فوق العاده کوچک بود اما مطمعنا خودش بود همان اژدهای دیشبی. با فریادی از سر وحشت خود را به کناری پرت کردم و تا موقعی که پشتم به دیوار برخورد کرد به عقب عقب رفتن ادامه دادم.

ترسان و لرزان به اژدها خیره شدم. اژدهای زیبا و به همان اندازه هم ترسناک سایت همسریابی موقت به جلو آمدن کرد. در حینی که جلو می آمد به آرامی به همان سايت همسريابي موقت هلو مو طلایی با پوست برنزه تبدیل شد. حس می کردم هنوز هم در خواب هستم. اول سر بعد دستها بعدش هم شکم و پاهایش تبدیل شد و در نهایت دوباره سايت همسريابي موقت هلو مو طلایی در برابر من ایستاده بود.

اژدها که حالا کاملا به شکل سايت همسريابي موقت هلو در آمده بود گفت: خوب فکر کنم حالا دیگه قانع شده باشی. خوب تو نواده کدوم یکی از سایت همسریابی موقت اصفهان هستی؟ من همچنان با ترس و لرز به او خیره شده بودم که او گفت:
اصلا بهتره خودم ببینم. دستش را به سمتم دراز کرد می خواستم از آنجا فرار کنم اما بدنم خشک شده بود پس تنها کاری که توانستم بکنم این بود که چشمانم را ببندم و منتظر بمانم. او انگشنش را بین دو ابروی من گذاشت. حس کردم پیشانیم در حال سوختن است.

سایت همسریابی موقت حافظون
دختر انگشتش را بیشتر فشار داد و این بار حسی مانند آتش گرفتن درون سایت همسریابی موقت حافظون به وجود آمد. ناگهان سايت همسريابي موقت هلو با فریادی دستش را از روی پیشانی من عقب کشید. من با تعجب چشمانم را باز کردم و دیدم که دستش آتش گرفته و با شعله ای آبی رنگ می سوزد. زیر لب چیزی را زمزمه کرد و آتش بلا فاصله خاموش شد بعد با نگاهی که میتوانم قسم بخورم ترسیده بود به من سایت همسریابی موقت شیدایی کرد و گفت:

تو… تو … چجوری آزاد شدی؟

واین گونه بود که یکی از تایتان ها برای اولین بار از من ترسید و البته او آخرینشان نبود که با لمس کردن من فریاد می کشید.

به تعطیلات می روم خورشید می درخشید و من در حال پرواز بودم. هیچ چیزی مانند پرواز بر فراز دریا به من آرامش نمی داد، من پر قدرت و زیبا بودم. سايت همسريابي موقت هلو اورانوس تایتان بزرگ پدر تمام تایتانها به وجود آورنده جادوها و امپراتور زمینم.

تیمی انیس، همسر من 6 فرزند برای من آورده بود. دیروز هفتمین شان به دنیا آمد. گا ای یا … یا زندگی بخش . در لحظه متولد شدنش تمام زمین اطراف تیمی انیس سایت همسریابی موقت به سبز شدن کرد گیاهان سایت همسریابی موقت به رشد کردند و بعد او آمد، اولین فرزند مونث من.

حالا من به سمت کوهستان مقدس پرواز می کنم تا از سه سرنوشت ساز آینده او را جویا شوم. آنها سه قدرتند که سرنوشت ما را در دست دارند و بر جایگاه خودشان حفاظهای فراوانی قرار داده اند که به جز ما تایتان ها هیچ موجودی را توان عبور از آن نیست. کوهستان سرد است و راه طولانی، اما این برای من معنی ندارد. من نورم انرژی خالصی که شکلی به خود نمی گیرد. از میان کوه های سر به فلک کشیده و دره های یخ زده می گذرم و سر انجام به دهانه سایت همسریابی موقت نازیار می رسم.

غار مثل همیشه تاریک و خاموش است. وارد سایت همسریابی موقت نازیار می شوم و اجازه می دهم نور وجودم تمام سایت همسریابی موقت نازیار را روشن کند. با روشن شدن سایت همسریابی موقت نازیار علائمی حکاکی شده بر روی دیوار نمایان میشوند. علائمی حتی باستانی تر از من، چیزهایی که معنایشان را نمیدانستم واین به آن معنا بود که سر نوشت سازان حتی از من هم قدیمی ترند. شاید به قدمت آفرینش و صد البته بسیار قوی تر از من.

در میانه سایت همسریابی موقت نازیار بر روی لوحه ای از سنگ سرخ متوقف می شوم و سایت همسریابی موقت به خواندن می کنم. اورادی که بر روی سنگ حک شده اند سایت همسریابی موقت به درخشش می کنند و برسطح سنگ می چرخند. آهنگها سایت همسریابی موقت به نواختن میکنند. موسیقی که نوید ورود آنان را می دهد از ورای جهان مادی به گوش می رسد و به ناگاه آنها اینجا هستند.

سه هیبت کوچک نورانی در میان دریایی از نورهای رنگی پدیدار شدند. به نظر نحیف و شکننده می رسند اما می دانم که این هیبت ها فراتر از آنچه در ظاهر به نظر می رسند هستند آنها سرنوشتند. خط های نوشته شده بر کتاب تقدیر بازیچه آنهاست. من و تمام قدرتهای جهان تاب یک لحظه ایستادگی در برابر آنان را نداشتیم با احترام بهترین سایت همسریابی موقت به صحبت می کنم:

ای سرنوشت سازان، ای نویسندگان دفتر سرنوشت، ای دانایان بر همه چیز، سایت همسریابی موقت تهران از شما تقاضا دارد تا بر او بنمایید سر نوشت فرزند تازه متولد شده اش را.

اولین نور سایت همسریابی موقت به صحبت می کند. صدایش سرد و بی روح است و هنگام صحبت نورهایش به طرز زیبایی تؽییر رنگ می دهند.

اورانوس، اولین و بزرگترین تایتان، نگهبان سایت همسریابی موقت صیغه مشهد جهانها، به زودی سایت همسریابی موقت صیغه مشهد باز می شود و تو مسئولیت بستن آن را بر عهده داری.

متعجب می شوم. نمی دانم سایت همسریابی موقت صیغه مشهد دیگر چیست. من تنها فرمان روای زمین و موجودات آن بودم نه چیز بیشتری. به آرامی می گویم:

من منظور شما را درک نمی کنم. من برای این به اینجا آمدم تا سرنوشت گا ای یا را ببینم. هیچ چیز درباره سایت همسریابی موقت صیغه مشهد نمی دانم.

سایت همسریابی موقت کرمانشاه
دومین صدا با لحنی سرد تر از اولی سایت همسریابی موقت کرمانشاه صحبت می کند:

شما آفریده شدید تا تعادل را برقرار کنید . شما آفریده شدید تا از نسلی که در هوش برتر از شما و در قدرت کمتر از شماست حفاظت کنید. دروازه، سایت همسریابی موقت کرمانشاه را به شما متصل و مهاجمان را در دنیای شما رها می کند شما باید آنرا ببندید. برای بستن سایت همسریابی موقت صیغه مشهد روح یک تایتان لازم است، روحی مخصوص که می آفریند تا آفریده شود.

می توانم بگویم که به همان اندازه که ترسیدم به همان اندازه هم گیج شده بودم. دروازه. جهان دوم. فدا کردن روح سایت همسریابی موقت در بندرعباس خیلی پیچیده است پیچیده تر از آنکه من بتوانم درکش کنم. سومین صدا بالعکس دیگر صدا ها با لحنی نرم و خوش آیند می گوید:

دروازه تا هفت غروب دیگر باز می شود با باز شدنش مهاجمان وارد شده و همه چیز را نابود می کنند سایت همسریابی موقت صیغه مشهد را ببند. صداها کم می شوند موسیقی رو به خاموشی می رود. فریاد می زنم: چگونه؟ صدا قبل از خاموش شدن پاسخ می دهد: روح آفرینش راه را نشان میدهد، تایتانی را قربانی کن که می آفریند تا آفریده شود، سایت همسریابی موقت صیغه مشهد را ببند … برای مدتی همان جا می مانم و به حرف های آنان فکر می کنم. سر نوشت سازان، آنان به من هشدار داده اند که باید تایتانی را قربانی کنم تا سایت همسریابی موقت صیغه مشهد را ببندم. این سایت همسریابی موقت صیغه مشهد در کجاست؟ کدام تایتان باید قربانی شود؟

اندکی بعد به نتیجه می رسم. می دانم کدام تایتان باید قربانی شود. بعد وقتی سعی دارم از سایت همسریابی موقت نازیار خارج شوم اتفاقی عجیبی می افتد. مانعی جلوی خروج من را از سایت همسریابی موقت نازیار می گیرد نیرویی نامرئی مرا به این سایت همسریابی موقت نازیار متصل کرده است.

نمادهای روی دیوارها سایت همسریابی موقت به چرخش می کنند و صداهایی از آنان بر می خیزد سعی می کنم بگریزم اما نیرو مرا بر جای نگه میدارد. از هر نماد روی دیوار تکه های نورانی جدا شده و دور من حلقه می زنند و مرا دربر می گیرند، نمادها در هم می آمیزند و نوری به مراتب بیشتر از نور خودم مرا فرا می گیرد.

نمی دانم چه مدت می گذرد که نورها سایت همسریابی موقت به کم رنگ شدن می کنند و به ناگاه تاریکی همه جا را فرا می گیرد. آسوده می شوم اما از سرما می لرزم، با خود فکر می کنم چرا انقدر هوا سرد است.

صبر کن … من … من سرمای هوا را حس کردم!!! پس نور من کجاست؟ به محض اینکه این فکر به ذهن من خطور می کند می درخشم. من بدنی دارم! بدنی جامد! حسش می کنم. آخر چرا؟ با حیرت به بدن جدیدم سایت همسریابی موقت شیدایی می کنم و هنوز این سوال در فکرم است که چرا؟

از خواب میپرم. هنوز در اتاق خودم هستم و آن سايت همسريابي موقت هلو اژدها بر بالای سرم ایستاده و از پنجره به ماه سایت همسریابی موقت شیدایی می کند. گایا مادر زمین، قدرتمند و فنا ناپذیر.

سایت همسریابی موقت در بندرعباس
البته اکنون یکی از شلوارهای جین کهنه سایت همسریابی موقت در بندرعباس را به همراه پیراهنی سفید تنش کرده که برایش خیلی بزرگ است. اندام ظریفش در میان لباسهای من نا پدید شده است.نمیدانم چه مدت به او خیره شده ام که او رویش را بر می گرداند و به من سایت همسریابی موقت شیدایی می کند. با دیدنم لبخندی می زند. لبخندی حزن آلود:

خوب کریس وقتش بود که بیدار بشی باید زودتر راه بیفتیم.

بلند می شوم و روبه روی او می ایستم دیگر از او نمی ترسم. می دانم قصد صدمه زدن به من را ندارد. چشمان زمردینش را به چشمانم می دوزد. چیزی در دلم می لرزد. بی تردید سایت همسریابی موقت در بندرعباس زیباست زیبا تر از هر کسی که تصورش را بکنید. و حالا در این لباسها مانند رویایی ترین دختریست که فکرش را می توانید بکنید.

کریس حواست کجاست؟ با توام!؟ صدایش مرا از خیالات بیرون می کشد. ها … باشه باشه ببینم این جایی که قراره بریم کجاست؟ میریم به المپ المپ …. منظورت همون کوهستان جادوییه که … حرفم را قطع می کند و با بی حوصلگی می گوید: آره آره سایت همسریابی موقت رایگان همون جایی که ما در ابتدا توش زندگی می کردیم و بعد از ما خدایان که فرزندان ما بودن. حالا زود باش آماده شو تا راه بیفتیم.
در واقع من هیچ چیزی در مورد تایتان ها و خدایان دیگر نمیدانستم. گایا برایم تعریف کرد که او و شش فرزند دیگر جزو فرزندان ثبت نام سايت همسريابي موقت هلو بزرگ اورانوس و تیمی انیس بودند غروب روز تولد او اتفاقی عجیب رخ می دهد . تمامی سایت همسریابی موقت رایگان را یک پیله نورانی عجیب در برمی گیرد. و بعد آنها دارای جسم می شوند که اتفاقی باور نکردنیست چرا که آنان نور و انرژی بودند.

سایت همسریابی موقت,سایت همسریابی موقت ,صیغه مشهد,سايت همسريابي موقت هلو,سایت همسریابی موقت نازیار,سایت همسریابی موقت شیدایی,سایت همسریابی موقت رایگان,سایت همسریابی موقت در بندرعباس,سایت همسریابی موقت کرمانشاه,سایت همسریابی موقت حافظون

صیغه تلگرام

صیغه تلگرام

به طور مثال محبوبه حسین زاده در مطلب «سایت همسریابی موقت» درباره صیغه تلگرام در زاهدان بحث می‌کند و و مسئله دختران کم سنی را که مجبور به ازدواج با مردان مسن و متاهل می‌شوند را مطرح می‌کند دلارام علی هم در گزارشی تحت عنوان «صیغه تلگرام» علاوه بر تحقیر زن اول از زندگی مشقت بار زن دوم که مجبور به ازدواج با مرد متاهل شده پرده بر می‌دارد و تحقیر و ستمی را که در قانون تبعیض آمیز صیغه تلگرام بر زندگی همه زنان اعمال می‌شود را محکوم می‌کند.

صیغه تلگرام – صیغه
صیغه تلگرامی
صیغه تلگرامی
تاثیر قانون صیغه تلگرام بر زندگی دیگر افراد خانواده، گذشته از تاثیر قانون بر زندگی زنان، این قانون صیغه تلگرام بر زندگی دیگر افراد خانواده که مهم ترین آن ها کودکان هستند اثر مخربی دارد. اثری که هرگز قابل چشم پوشی نیست و منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی است که در آینده پیش روی کودکان است. وجود قوانین یک جانبه دیگر همچون حضانت فرزندان و همچنین فضای عرفی زن ستیز باعث شده گاهی زنان برای پیشگیری از این آسیب ها خود را قربانی چنین وضعی کنند. در مطلب «صیغه تلگرام کانال» در پاسخ به این که چرا به این راحتی رضایت داده که همسرش زن دوم بگیرد می خوانیم: «خیلی ساده به من نگاه کرد و گفت:” ترسیدم اگر مقاومت کنم بچه هام رو ازم بگیره و طلاقم بدهد. فکر یه لحظه که بچه هام بخوان زیر دست نامادری جوان و بی تجربه زندگی کنند دیوونه ام می کرد. صیغه تلگرامی مشهد اونا پدرشون رو از دست دادن. نمی خواستم مادرشون رو هم از دست بدهند… اگه بهم بگن بابا رفت تو دیگه چرا رفتی من چی داشتم بهشون بگم؟”» یا در مطلب «حتی اگر زنان در همه دعوا ها مقصر باشند قانون باید برابر باشد» «قصه زهرایی روایت می شود که زیر بار چند همسری پدرش له می شد، پدری که الکلی بودو هر وقت که با مادر زهرا مشکلی داشت زهرا را زیر بار لگدهایش می گرفت.» گاه نیز زنانی بوده اند که با بر دوش گرفتن تمام بار زندگی سعی در رهاندن کودکان خود از این فضای دردناک ناخواسته کرده اند. برای مثال در مطلب «ورود به صیغه تلگرام» زندگی زنی را می خوانیم که: «زن اول یک مرد سه زنه است. شوهرش هر از چند گاهی سری به آن ها می زند. بدون هیچ کمکی آن ها را ترک می کند. ازدواج موقت تلگرام هفت تا بچه دارد و به غیر از دو دختری که ازدواج کرده اند و آن ها هم زندگی زناشویی موفقی ندارند، بقیه فرزندان با او هستند. زن از خشونت های شوهرش می گوید و از درد هایی که خاطر او کشیده…» یا در مطلب «صفحه اصلی صیغه تلگرام» به خوبی تاثیر این امر بر زندگی کوکان نشان داده شده است. مادر زن در چگونگی وضع دخترش چنین می گوید: «تو رو خدا تو بگو مگه دختر من چه ایرادی داشت. کلی خواستگار داشت ولی اونقدر آمدند و رفتند تا مارا راضی کردند. پدرش که از غصه ی بخت بد دخترم سکته کرد و مرد و راحت شد ولی من چه کار می تونم بکنم. هرچه می گم طلاقت را بگیر این کار را نمی کنه چون شوهرش گفته بچه هارو بهت نمی دم. تازه طلاق بگیره چکار کنه. 40 سال بیشتر نداره ولی به نظر 50 ساله میاد. چون زود شوهر کرد دیپلم نداره که بره سر کار. می ترسم بلایی سرخودش بیاره. انگیزه زندگی رو از دست داده اگر غذا درست می کنه و یا جارویی به خونه می زنه فقط به خاطر بچه هاست . اون ها هم دارند مثل مادرشون میشن. وقتی که پا می ذارم توی خونه شون دلم می گیره. دیگه صدای بازی بچه ها رو نمی شنوم.» آنچه در پیش آمد تنها گوشه ای از واقعیات تلخ زندگی زنانی است که قربانی صیغه تلگرام هستند. بی شک در اثر این قانون، و قوانین دیگر یک جانبه، خشونت خانگی گسترده روحی و جسمی زیادی به زنان وارد می شود که گاه حتی حاضر به سخن گفتن از آن نیستند و آن را مختص به چهار دیواری خانه خود می دانند. خشونت هایی چون ضرب و شتم زنان، تهدید به جدا کردن آنان از فرزندان شان در صورت عدم تسلیم در برابر وضعیت جدید، و پیامد های روانشناختی ناشی از آن ظلم مضاعفی بر زنان وارد می کند و لزوم تغییر قانون را بیش از پیش آشکار می سازد.

صیغه تلگرام مشهد
رویکرد نویسندگان تغییر برای برابری به چند همسری، نگاهی به دفترچه های کمپین یک ملیون امضا نشان می دهد که بحث معتبرترین سایت صیغه تلگرام تغییر قوانین در رابطه با قانون نابرابر و تبعیض آمیز صیغه تلگرام (یا به روایتی امکان چند همسری برای مردان) از ابتدای فعالیت کمپین در دستور کار این مجموعه قرار داشته است. اما نگاهی به آنچه در این رابطه در سایت تغییر برای برابری آمده است نشان می دهد که هم زمان با مطرح شدن لایحه ای به نام “بهترین صیغه موقت تلگرام” از سوی دولت که به خاطر نگاه تبعیض آمیز مستتر در آن به «صیغه تلگرامی مشهد» نیز معروف شد، به دلیل آنکه بحث صیغه تلگرام این بار نیز نه در راستای تعدیل یا اصلاح بلکه با قوت بیشتری در جهت تضیع حقوق زنان وارد عرصه قانون گذاری گردید، انتشار اخبار، مقالات و گزارش هایی در رابطه با این نابرابری قانونی در سایت صیغه تلگرامی

صیغه تلگرام اصفهان
رویکردهای گوناگون به چندهمسری

۱- مقالاتی که عمدتا نظرشخصی نویسنده مطلب در رابطه با موضوع چند همسری در آنها بیان شده. آنچه این آدرس جدید صیغه تلگرام را از هم متمایز می سازد نوع نگاه نگارنده نسبت به مقوله چند همسری (صیغه تلگرام) است. برخی از این مقالات با رویکردی حقوقی نگاشته شده اند و یا به بررسی قوانینی که تا کنون در رابطه با صیغه تلگرام اصفهان این مسئله به تصویب رسیده است پرداخته اند. عمدتا هدف نگارنده های اینگونه مطالب بررسی وضعیت حقوقی زنان در دوره های مختلف تاریخی و نیز سیر تغییرات قانونی با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی دوره های مختلف است. صیغه یابی در بیشتر این مقالات سعی شده تا به نابرابری های قانونی و نیز عدم پشتیبانی قانونی از زنان در رابطه با مسئله چند همسری مردان پرداخته شود. لازم به توضیح است که در برخی از این مقالات نویسنده با بهره گیری از یک روایت واقعی از زندگی یک یا چند نفر مدخل ورود به بحث های حقوقی/قانونی را گشاده است. به طور مثال مریم مالک در مقاله «صیغه یابی در تلگرام»، پس از بیان روایت سرگذشتی واقعی از زندگی یک زن به بررسی تاریخی قوانین مرتبط با صیغه تلگرام سایت همسریابی از سال 1346 تاکنون می پردازد. سارا لقایی نیز در مطلبی با عنوان «طلاق، دردسرسازترین قانون نابرابر»، همزمان با روایت سرگذشت های متعدد اقدام به انعکاس نظر وکلا و مشاوران حقوقی در رابطه با مسئله صیغه تلگرام می نماید.

۲- برخی دیگر از مقالات با رویکرد ریشه یابی و یا بررسی تاثیرات تصویب چنین قوانینی به رشته تحریر در آمده اند. در عمده این مقالات نویسنده سعی نموده تا به ارتباط تصویب یا تاثیر این قوانین با دیگر پدیده های اجتماعی دست یابد. توضیح روشن تر آنکه در این مطالب سعی شده که آنچه باعث به وجود آمدن مسئله صیغه تلگرام می شود و یا آنچه که پس از آن اتفاق می افتد مورد بررسی قرار گیرد.

به طور مثال سیاوش خدایی در مقاله «سایت صیغه تلگرام»، به بررسی رابطه میان اقتصاد و وابستگی اقتصادی در خانواده و چند همسری پرداخته است، و در واقع به نوعی اقدام به ریشه یابی و نیز تشخیص یکی از دلایل استمرار این پدیده در طول دوره های مختلف زمانی نموده است. مانی روحی در مقاله «لایحه حمایت از خانواده برای رفع کدام کاستی است؟»، به شکل دیگری دست به بررسی تاثیرات مسئله صیغه تلگرام می زند. اومطلب خود را با پاسخ به توجیهات مختلف پیرامون تاثیرات این پدیده آغاز می کند و سپس عقیده خود را مبنی بر از بین رفتن عشق، احترام و کرامت انسانی در صورت رشد و تقویت مسئله صیغه تلگرام بیان می دارد. تاکید وی عمدتا در رابطه با تاثیرات روانی یا به نوعی فراموش شدن خصلت های انسانیست.

۳- شکل جدیدی از مقالاتی که اخیرا در سایت تغییر برای برابری با آن مواجه هستیم مقالاتی هستند که به بررسی چگونگی مطرح کردن این مسئله در سطح جامعه پرداخته اند. نگارندگان این مقالات شیوه هایی را که می توان با به کار گرفتن آنها بحث صیغه تلگرام قم صیغه تلگرام را عمومی تر کرد مطرح نموده اند. این دسته از مقالات می تواند راهنمای عملی برای افراد فعال در کمپین یا حامیان آن باشد چرا که مخاطب با مطالعه آن با ایده های جدیدی برای عمومی کردن اعتراض آشنا می گردند. به طور مثال آزاده فرامرزیها در مقاله «نمایش اعتراضی /نگاهی به اجرای دو تئاتر با موضوع چند همسری» و هدی امینیان در مطلب «چند همسران در برابر داوری عموم»، ضمن گزارش یک برنامه دست به معرفی راهکارهای جدیدی برای عمومی کردن صیغه تلگرام قم بحث صیغه تلگرام زده اند. نکته جالب توجه نویسندگان مقاله ها این بود که مشاهده نابرابری حقوقی و تبعیض علیه زنان در نمایشی از زندگی روزمره هزاران زن ایرانی و جستجو برای راه یابی صیغه تلگرام کانال برای آن تماشاچیان را از تماشگر صرف به کنشگری فعال تبدیل کرده و به تامل واداشته بود. مردان و زنان با همذات پنداری با مرد و زن بازیگری که واگوی بخشی از واقعیت زندگی زنان و مردان در صیغه یاب تلگرام بودند، لحظه ای در قالب نقش، اندیشه و منش خود را در برابر خودشان و عموم به داوری می گذاشتند.

جالب توجه است که عمده مقالات منتشر شده در سایت تغییر برای برابری در رابطه با مسئله صیغه تلگرام به نوعی در اعتراض یا نقد لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی دولت بوده است، در ماده 23 این لایحه تصریح شده حق اجازه همسر اول در ازدواج مجدد مرد در صیغه تلگرام از زن سلب شده و صدور اجازه ازدواج مجدد مرد صرفا منوط به تمکن مالی مردو تعهد اجرای عدالت عنوان شده است.

۴- گروه دیگری از مطالب روایت تجربه های زنان از ازدواج مجدد است که عموما به صورت گزارش ارائه شده اند. گزارش ها روایتی از زندگی و سرگذشت زن یا زنانی از جامعه است که در طول زندگیشان با مسئله صیغه تلگرام رو به رو شده اند. این گزارش ها را گاه نویسنده مطلب تنها روایت می کند و یا گاهی نویسنده خود با مسئله صیغه تلگرام معتبر رو به رو بوده و به نوعی سر گذشت خویش را به تصویر می کشد. به طور مثال محبوبه حسین زاده در مطلب «سایت همسریابی موقت» درباره صیغه تلگرام در زاهدان بحث می کند و و مسئله دختران کم سنی را که مجبور به ازدواج با مردان مسن و متاهل می شوند را مطرح می کند دلارام علی هم در گزارشی تحت عنوان «صیغه تلگرام» علاوه بر تحقیر زن اول از زندگی مشقت بار زن دوم که مجبور به ازدواج با مرد متاهل شده پرده بر می دارد و تحقیر و ستمی را که در قانون تبعیض آمیز صیغه تلگرام بر زندگی همه زنان اعمال می شود رامحکوم می کند. این روایت ها عمدتا ساده و کوتاهند، کاستی های قانون تبعیض آمیز صیغه تلگرام را نشان می دهند و چون شواهدی واقعی از زندگی زنان می آورند، حس همدلی و همراهی خواننده را برمی انگیزد. گزارش همسریابی فوق بازخوانی کوتاهی بود از آنچه در عضویت در همسریابی موقت تغییر برای برابری در رابطه با مسئله صیغه تلگرام آمده است. همچنین بحث صیغه تلگرام در دیگر بخش های سایت به صورت خبر، گزارش ویژه و نیز مصاحبه بارها و بارها آمده است که بررسی تک تک آنها از حوصله این مطلب خارج است. درمجموع تعداد مطالبی که در مورد صیغه تلگرام نوشته شده اندک است. مطالب بیشتر از بعد حقوقی و از زاویه تحولات تاریخی و مشکلاتی که بر زندگی زنان دارد مورد تحلیل ازدواج موقت تلگرام قرار گرفته است اما از وجوه جامعه شناختی و بررسی علل رویداد این پدیده مورد بررسی قرار نگرفته و ضرورت تحلیل های دقیق تر در مورد این موضوع احساس می شود شاید مهم ترین نقطه قوت مطالب سایت روایت های ملموس و واقعی زندگی زنان است که برای خواننده جذاب است و او را نسبت به مساله حساس می کند.

صیغه تلگرام,صیغه تلگرامی,صیغه تلگرام مشهد,صیغه تلگرام اصفهان,صیغه تلگرام قم,صیغه تلگرام ,کانال صیغه ,تلگرامی مشهد,